top
logo

เว็บที่น่าสนใจ


WebWikipedia Thai
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ปรัญชา : ทนฺโต เสฎโฐ มนุสเสสุ ในมวลหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด : วิสัยทัศน์ โรงเรียนคุณภาพชั้นนำเพื่อชุมชน

งานวิชาการ

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบฮอต!Tooltip 02/07/2013 Hits: 379
file icon แบบเสนอคัดเลือกหนึ่งแสนครูดีฮอต!Tooltip 04/01/2014 Hits: 117
file icon แบบฟอร์มรายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานฮอต!Tooltip 04/25/2012 Hits: 430
file icon แบบฟอร์มกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฮอต!Tooltip 08/20/2013 Hits: 267
file icon เอกสารดาวโหลดเพิ่มเติมฮอต!Tooltip 12/21/2010 Hits: 222
file icon เทคนิดการสร้างข้อสอบตามระดับพฤติกรรมบลููม ออลิเดอินท์แจกที่ประชุมฮอต!Tooltip 06/24/2014 Hits: 4008
file icon เทคนิดการกำหนดกรอบโครงสร้างแบบทดสอบ 27 มค 57..ฮอต!Tooltip 06/24/2014 Hits: 571
file icon อบรมการสร้างสื่อ รร.ดอนสักผดุงวิทย์ 3-4 เม.ย. 57ฮอต!Tooltip 04/04/2014 Hits: 198
file icon รูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผล ปรับ 1 พค 56สำหรับแจกผู้อบรมฮอต!Tooltip 06/24/2014 Hits: 1090
file icon รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555ฮอต!Tooltip 06/07/2012 Hits: 265
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 2

นายภานุ  อ่ำใหญ่
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
Tel. 077-371014

นางเยาวเรศ  พิริยสถิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Tel. 086-1404182

นายสันติสุข  เทือกสุบรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Tel. 093-6809383

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
 

ราคาน้ำมัน


bottom
top

บทความล่าสุด

บทความยอดนิยม

กิจกรรมอบรมสัมมนา

ข่่าวประชาสัมพันธ์


bottom

ขับเคลื่อนโดย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์). พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์. โทรศัพท์-โทรสาร 077-371014 E-mail [email protected].