top
logo


WebWikipedia Thai
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ปรัญชา : ทนฺโต เสฎโฐ มนุสเสสุ ในมวลหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด : วิสัยทัศน์ โรงเรียนคุณภาพชั้นนำเพื่อชุมชน

งานอาคารสถานที่
กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2013 เวลา 13:13 น.
 
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2013 เวลา 23:26 น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 12:40 น.
 
กิจกรรม ๕ ส PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 00:00 น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 05:39 น.
 
โครงการปรับปรุงห้อง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:10 น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 21:35 น.
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:56 น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 03 มีนาคม 2013 เวลา 20:35 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 3 จาก 4
นายสมพร  ฮวดเลี้ยง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Tel. 077-371014

นางอุษา  ทองแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศิริกาญจน์  บุญมาก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจิราพรรณ  สุวรรณรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
club

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
 

bottom
top

บทความล่าสุด

บทความยอดนิยม

กิจกรรมอบรมสัมมนา

ข่่าวประชาสัมพันธ์


bottom

ขับเคลื่อนโดย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์). พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์. โทรศัพท์-โทรสาร 077-371014 E-mail [email protected].